Szkolenia bhp – do wniosków do ARiMR

Działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz w ramach dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów BHP.

Szkolenia bhp – do wniosków do ARiMR

(Szkolenie spełnia wymogi szkoleń z BHP do wniosków w ARiMR)
  1. Bezpieczeństwo i higieny pracy dla osób zatrudnionych lub pracujących w gospodarstwie rolnym.
  2. Bezpieczeństwo i higieny pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym.
  3. Zasady postępowania w czasie wypadków oraz udzielania pierwszej pomocy w gospodarstwie rolnym.

Oferowane szkolenia spełniają wymogi formalno-prawne dotyczące organizacji i prowadzenia szkoleń w pozaszkolnych formach edukacji, dzięki temu zaświadczenie z odbytego szkolenia jest honorowane przez ARIMR podczas oceny punktowanej wniosków.

Szkolenia realizowane w formie samokształcenia kierowanego przez Internet.


Zobacz również:

Szkolenia z BHP dla rolników
Usługi doradcze dla rolników
Szkolenia dla rolników na FB
BHPe dla rolników