Firmy i instytucje

Zakres usług z BHP

 • nadzór BHP w firmie
 • wykonywanie zadań służby BHP 
 • zewnętrzne wsparcie zakładowej służby BHP
 • ocena stanu bhp
 • realizacja nakazanych szkoleń w firmie
 • prowadzenie dokumentacji powypadkowej
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • opracowanie instrukcji dla stanowisk pracy
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu bhp
 • doradztwo w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • realizacja praktycznego sprawdzenia ewakuacji budynków
 • reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolnymi