Ochrona ppoż.

Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej

  • szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej (przeznaczone dla wszystkich pracowników i pracodawców)
  • szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (zgodnie z art. 2091 K.P. pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników)
  • szkolenie dla osób wyznaczonych do ewakuacji i zwalczania pożarów

Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej

  • realizacja praktycznego sprawdzenia ewakuacji budynków  (w zależności od rodzaju budynku i liczby użytkowników – raz na 2 lata lub corocznie)