Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc dla pracowników

Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy

Czas trwania szkolenia – wg. ustaleń z pracodawcą.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Szkolenie realizowane praktycznie na fantomach i trenażerach.

BHPe - szkolenia z pierwszej pomocy