Polityka prywatności

Informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych firmy „BHPe Andrzej Kiełkowski”

Szanowni Państwo,
Jako firma szkoleniowo – doradcza z zakresu BHP i PPOŻ chciałbym przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące Państwa danych osobowych w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – tzw. rozporządzenie RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Firma BHPe Andrzej Kiełkowski z siedzibą w: Łęg-Witoszyn 10H, 87-811Fabianki.

To, w jakich celach przetwarzam Państwa dane osobowe, zależy od naszej relacji prawnej i kwestie te opisuję w 
Polityce prywatności Firmy „BHPe Andrzej Kiełkowski”

W szczególności, informuję tam o:
• podstawach prawnych i celach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych,
• okresie przetwarzania i kategoriach odbiorców danych
• Państwa prawach jako osoby, której dane osobowe dotyczą, w tym o prawie dostępu do danych osobowych,   ich sprostowania (w tym aktualizowania), prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do wycofania zgody – o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu, a także o pozostałych uprawnieniach i sposobie kontaktowania się ze mną celem ich realizacji.

W Polityce prywatności znajdują się również pozostałe dane identyfikujące mnie jako administratora danych oraz dane kontaktowe, jednak już teraz wskazuję, że w przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Państwa danych osobowych, jestem dostępny pod adresem: andrzej.kielkowski@wp.pl

Jednocześnie zapewniam, że:
• nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
• nie sprzedaje Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom,
• przetwarzam Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbam o ich bezpieczeństwo.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Adres naszej strony internetowej to: http://www.bhpe.edu.pl