Szkolenia BHP – rolnictwo

Szkolenia bhp – do wniosków do ARiMR

Link do tego rodzaju szkoleń …

Szkolenie bhp dla rolników oraz pracowników zatrudnionych w rolnictwie

Szkolenie skierowane jest do rolników i innych osób zatrudnionych lub pracujących w gospodarstwie rolnym i w gospodarstwach pokrewnych.

Prowadzone jest w ramach działalności na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Obejmuje m.in.: analizowanie przyczyn ww. wypadków i chorób oraz upowszechnianie wiedzy.


W ramach szkolenia realizowane są zagadnienia:

  • upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczymi chorobami zawodowymi
  • zasady ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym
  • zasady postępowania w razie wypadku

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie samokształcenia kierowanego przez Internet.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


Wyjaśnienie.

Przepisy nie nakładają obowiązku tego rodzaju szkolenia dla rolników indywidulanych.
Natomiast istnieje wiele wymogów, które zobowiązują rolników do takiego szkolenia, np.:

  • wymogi związane z wnioskami do ARiMR,
  • udział innych programach rozwojowych, gdzie regulamin przewiduje konieczność posiadania takiego szkolenia,
  • współpraca z podmiotami, które mogą wymagać takiego szkolenia (np. odbiorcy produktów, dostawcy wyposażenia i urządzeń itp.),
  • zatrudnianie we własnym gospodarstwie innych pracowników (wtedy rolnik staje się pracodawcą).

Zobacz również:

Szkolenie z BHP do wniosków do ARiMR
Usługi doradcze dla rolników
Pytania i odpowiedzi
BHP w rolnictwie - szkolenia