Usługi BHP

Usługi dla firm

  • wykonywanie zadań służby BHP 
  • ocena stanu bhp
  • realizacja nakazanych szkoleń w firmie
  • prowadzenie dokumentacji powypadkowej
  • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • opracowanie instrukcji dla stanowisk pracy
  • prowadzenie dokumentacji z zakresu bhp
  • doradztwo w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  • realizacja praktycznego sprawdzenia ewakuacji budynków
  • reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolnymi

Obsługa BHP podmiotów medycznych

Dodatkowo (oprócz powyższych usług) wykonanie i prowadzenie dokumentacji specjalistycznej dotyczącej m.in. pola elektromagnetycznego, szkodliwych czynników biologicznych itp.


Usługi doradcze dla rolników

Działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w ramach dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów BHP.

Usługi na najwyższym poziomie za cenę dostosowana do potrzeb Klienta