Usługi BHP

  • wykonywanie zadań służby BHP 
  • ocena stanu bhp
  • realizacja nakazanych szkoleń w firmie
  • prowadzenie dokumentacji powypadkowej
  • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • opracowanie instrukcji dla stanowisk pracy
  • prowadzenie dokumentacji z zakresu bhp
  • doradztwo w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  • realizacja praktycznego sprawdzenia ewakuacji budynków
  • reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolnymi

Dodatkowo (oprócz powyższych usług) wykonanie i prowadzenie dokumentacji specjalistycznej dotyczącej m.in. pola elektromagnetycznego, szkodliwych czynników biologicznych itp.

Działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w ramach dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów BHP.

 

 
USŁUGI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE ZA CENĘ
DOSTOSOWANĄ DO POTRZEB KLIENTA