Usługi doradcze dla rolników

Usługi doradcze dla rolników

Główne kierunki działania:

  • wspieranie rolników w zakresie prowadzonej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy
  • zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z uwzględnieniem specyficznego ryzyka występującego w rolnictwie
  • opracowanie ryzyka zawodowego dla prac w gospodarstwie
  • promocję bhp
  • ułatwianie dostępu do informacji
  • wymiana doświadczeń
  • prowadzenie szkoleń z zasad bhp

Zobacz również:

Szkolenia BHP dla rolników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie
Szkolenie z BHP do wniosków do ARiMR
BHP dla rolników