BHP w rolnictwie

Działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz w ramach dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów BHP.

Szkolenie bhp dla rolników oraz pracowników pracujących w rolnictwie

Szkolenie skierowane jest do rolników i innych osób zatrudnionych lub pracujących w gospodarstwie rolnym i w gospodarstwach pokrewnych. Prowadzone jest w ramach działalności na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Możliwość realizacji szkolenia przez Internet.
Oferowane szkolenie spełnia wymogi formalno-prawne dotyczące organizacji i prowadzenia szkoleń w pozaszkolnych formach edukacji, dzięki temu zaświadczenie z odbytego szkolenia jest honorowane przez ARIMR podczas oceny punktowanej wniosków.

Zobacz również:


BHPe dla rolników