Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne – PEM

Szkolenie pracowników/personelu narażonego na promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu od 0 Hz do 300 GHz w środowisku pracy
 • zapoznanie z  uregulowaniami prawnymi – przepisy z zakresu ochrony przed polami 
 • elektromagnetycznymi, wymagania dotyczące ochrony pracowników przed nadmierną ekspozycją na pola elektromagnetyczne
 • zapoznanie szkolonych ze źródłami promieniowania, tj. zwrócenie uwagi na urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne oraz obiekty będące źródłem tych pól
 • ocena zagrożeń elektromagnetyczny występujących przy obsłudze urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne
 • przekazanie wiedzy odnoszącej się do ochrony ludzi i środowiska przed polami elektromagnetycznymi
 • przepisy z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi, wymagania dotyczące ochrony pracowników przed nadmierną ekspozycją na pola elektromagnetyczne
 • zapoznanie szkolonych ze źródłami promieniowania, tj. zwrócenie uwagi na urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne oraz obiekty będące źródłem tych pól
 • ocena zagrożeń elektromagnetyczny występujących przy obsłudze urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne
 • przekazanie wiedzy odnoszącej się do ochrony ludzi i środowiska przed polami elektromagnetycznymi
Wykonanie dokumentacji:
 • ocena zagrożeń elektromagnetycznych
 • program stosowania środków ochronnych
 • rejestr czynników
 • karta badań i pomiarów

Podstawa:
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.