Metodyka szkolenia

Metodyka prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do udzielania instruktażu stanowiskowego
(dla kadry kierowniczej, pracodawców, właścicieli firm, dla mistrzów, brygadzistów itp).

Czas trwania szkolenia – wg. ustaleń z pracodawcą.
Szkolenie zakończone jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia

Zawartość szkolenia:

BHP metodyka szkolenia

Podstawa:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2005 Nr 116 poz. 972 § 5).